Retourneren

 
Algemeen

Om een soepele afhandeling van een retournering te waarborgen verzoeken wij u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

  • Verpak de goederen, inclusief alle accessoires, in een stevige verzendverpakking.
  • Houdt u er rekening mee dat computerhardware bijzonder gevoelige apparatuur is. Een veilige en stootvaste verpakking kan schade en daarmee het vervallen van de garantie voorkomen.
  • In de verpakking dient u een kopie van de factuur en het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen. Het retourformulier is onderaan deze pagina te downloaden.
  • Indien u niet meer over een factuur beschikt, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@hdhtpc.nl

De goederen dient u voldoende gefrankeerd te versturen naar het volgende adres:

HDHTPC.NL
T.a.v. klantenservice
Waterscheerling 69
3824 GB Amersfoort

 

Belangrijke garantiebepalingen
De garantie op de door ons verkochte producten vervalt na de op de factuur vermelde garantietermijn. Deze gaat in na levering (factuurdatum). Afwijkende garantiebepalingen van de fabrikant geven we verder, zonder zelf daarvoor garant te staan. Wij geven geen garantie voor producten, die als gevolg van onkundige behandeling mechanische of elektronische defecten vertonen of niet aantoonbaar bij ons werden gekocht. Denk hierbij ook aan het volgende:

  • Bij het eventueel terugzenden van producten dient u er op te letten dat de verkoopverpakking (verpakking van de fabrikant) niet als verzendverpakking gebruikt wordt. Dit om beschadiging te voorkomen en omdat deze soms niet voldoende bescherming biedt. Goederen die onvoldoende zijn verpakt worden niet als garantiegeval aangemerkt en kunnen alleen tegen de daarvoor geldende kosten via de fabrikant worden afgewikkeld.
  • Door het gebruik van te lange schroeven kan bij de montage van harde schijven de printplaat beschadigen. Afgezien van het feit dat door een dergelijke beschadiging de garantie vervalt, kan een eventuele kortsluiting en de hierdoor ontstane verstoring van de harde schijf ook de computer beschadigen.
  • Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder aan harde schijven en andere opslagmedia, die bij normaal gebruik niet ontstaan, vallen in beginsel niet onder de garantiebepalingen. Mechanisch beschadigde moederborden, CPU‘s, Controllers en DIMM-modules worden niet vervangen. Apparaten zonder serienummer kunnen niet in behandeling worden genomen. Opmerking: de stickers hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
  • Rooksporen op onderdelen van printplaten (van moederborden, harde schijven enz.) duiden op een verkeerde aansluiting van de betreffende onderdelen. Is dit het geval dan kan geen aanspraak worden gemaakt op enige garantie.
  • Het verwijderen of beschadigen van op het product aangebrachte garantiezegels, barcodes, productspecificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie.

 

In ieder geval geldt
Begin alleen aan het inbouwen van PC-componenten wanneer u dit ook werkelijk beheerst. Elk van de hierboven beschreven defecten leidt onmiddelijk tot het vervallen van de garantie. Bovendien worden de door ons gemaakte onderzoekskosten in rekening gebracht. Reparatie van defecte componenten door de fabrikant duurt vaak meerdere maanden en kost veelal meer dan de nieuwprijs. Deze bepalingen zijn geen onwilligheid van onze kant. Ook wij krijgen van de fabrikant geen garantie voor producten die onzakenkundig behandeld zijn. Daarom zijn wij genoodzaakt de gemaakte bewerkingskosten aan u door te berekenen.

 

Verpakking en terugzending
Teruggezonden apparaten kunnen alleen probleemloos en snel worden verwerkt, wanneer deze in de door ons geleverde originele verpakking en compleet met alle accessoires worden verzonden. Niet werkende accessoires worden zo nodig kosteloos vervangen, voor zover dit op onze garantie of de fabrieksgarantie te vorderen is. Slecht verpakte artikelen kunnen niet in behandeling worden genomen en worden omverpakt en teruggezonden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Let u met name bij het verzenden van monitoren erop dat deze door de fabrikant alleen geaccepteerd worden in de originele verpakking. Wij raden u daarom aan de verpakking de gehele garantietermijn te bewaren, zodat u na het aflopen van de door ons gegeven garantie aanspraak kunt maken op de garantie en servicebepalingen van de fabrikant.


Klik hier voor uw retourformulier